Nørrebygaard søger interesseret fritidsjobber

Øvrigt

Nørrebygaard søger interesseret fritidsjobber

Vi har 420 sortbrogede malkekøer og 340 kvier.

Fritidsjobberen skal hjælpe med at passe dyrene.

Når du er fyldt 16 år eller er ældre og har traktorkørekort, kan du også hjælpe med at passe markerne.

Henvendelse til Niels Martin Krag 61758533 nmkrag@norrerbygaard.dk

 

Send ansøgning til Niels Martin Krag på nmkrag@norrerbygaard.dk

Kontaktoplysninger

Nørrebygaard
Nørrebyen 6
6280 Højer
xxxxxxxxxxxxxx
Ejer
Niels Martin Krag
Tlf. 61 75 85 33
E-mail: nmkrag@norrerbygaard.dk