9 Social- og sundhedshjælper

Beskrivelse

Social- og sundhedshjælperelever til start uge 32 i 2020
Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.


Arbejdsområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med tre skoleperioder og to praktikperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen i Tønder Kommune.
Når du har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen, kan du søge et arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre gennemfører omsorgsopgaver, elementære plejeopgaver og yder praktisk og personlig hjælp til menneskers daglige livsførelse.


En social- og sundhedshjælper arbejder blandt andet med følgende opgaver:

• Praktisk og personlig pleje
• Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
• Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
• Aktivitet og rehabilitering

Du kan læse mere om uddannelsen på Tønder Kommunes hjemmeside og SOSU Syds hjemmeside.
Tønder kommunes hjemmeside
SOSU Syds hjemmeside


Hvor

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune.
Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune og derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.


Varighed

Uddannelsens samlede varighed er 1 år og 2 måneder. Du kan søge godskrivelse for noget af praktikken, hvis du har tilstrækkelig erfaring indenfor området.


Optag på uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen, skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

Du kan komme i betragtning til en uddannelsesaftale, hvis du har bestået, eller når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet.
Som social- og sundhedshjælperelev sørger vi for, at du får en praktikplads, og du får løn under hele uddannelsen.


Vi forventer, at du:

• er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
• har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje og rehabilitering
• har en positiv tilgang til tværfagligt samarbejde
• er positiv, ansvarlig og initiativrig
• er empatisk og tillidsvækkende
• er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab


Vi tilbyder:

• spændende og moderne praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
• et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed
• et miljø hvor eleverne prioriteres højt
• struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb


Løn- og ansættelsesforhold

Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen bliver indhentet straffeattest.


Ansøgning

Ansøgningsskema, CV, uddannelses-, eksamens- og ansættelsesbeviser og anbefalinger mv. skal vedlægges ansøgningen for at kunne komme i betragtning til stillingen.
Hvis du er over 25 år, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.
Du søger en af stillingerne ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via Tønder kommunes hjemmeside.
Send ansøgning


Ansøgningsfrist

Til start i uge 32/2020 er ansøgningsfristen den 13. april 2020.
Ansættelsessamtaler forventer vi at gennemføre løbende og senest i uge 17/2020, og du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 17/2020.
Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse i forhold til kompetencevurdering og eventuel godskrivning for teori og praktik.

Du kan få flere oplysninger hos:
Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34
Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30

Film: Bliv SOSU – elev i Tønder kommune

Du søger en af stillingerne ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk på: www.toender.dk
Opslaget slettes: 14/04/2020