1 Social- og sundhedshjælperelever til start uge 4 i 2022

Beskrivelse

 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor faglighed og gode
karaktertræk er i højsædet.

 

Arbejdsområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med tre skoleperioder og to praktikperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen i Tønder Kommune.

Når du har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen, kan du søge et arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre gennemfører omsorgsopgaver, elementære plejeopgaver og yder praktisk og personlig hjælp til menneskers daglige livsførelse.

 

En social- og sundhedshjælper arbejder blandt andet med følgende opgaver

 • Praktisk og personlig pleje
 • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 • Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
 • Aktivitet og rehabilitering.

 

Du kan læse mere om uddannelsen på

 

Hvor
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa, og den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune.

Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune og derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

 

Varighed
Uddannelsens samlede varighed er 1 år og 2 måneder.

Du kan søge godskrivelse for noget af praktikken, hvis du har tilstrækkelig erfaring indenfor området.

 

Optag på uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

 

Du kan komme i betragtning til en uddannelsesaftale, hvis du har bestået eller når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet.

 

Som social- og sundhedshjælperelev sørger vi for, at du får en praktikplads og du får løn under hele uddannelsen.

 

Vi forventer, at du

 • er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje og rehabilitering
 • har en positiv tilgang til tværfagligt samarbejde
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab.

 

Vi tilbyder

 • spændende og moderne praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
 • et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb.

 

Løn- og ansættelsesforhold 
Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest.

 

Hvis du er over 25 år, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.

 

Ansøgningsfrist
Til start i uge 4/2022 er ansøgningsfristen den 1. oktober 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende og senest i uge 41/2021.

Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 43/2021.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse i forhold til kompetencevurdering og eventuel godskrivning for teori og praktik.

 

Afslag på ansøgning
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Tønder Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

 

Du kan få flere oplysninger hos
Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34
Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30.

 

Ansøgning
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Send ansøgning via dette link: https://toender.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=d618af38-f79e-4d0c-85f0-837a7d57d7c4&languageKey=da-DK
Opslaget slettes: 02/10/2021

Kontaktoplysninger

Pleje og Omsorg
Wegners Plads 2
6270 Tønder
http://www.toender.dk/
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. +45 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk