3 Social-og sundhedshjælperelever til start uge 12/2023

Beskrivelse

Vi søger social-og sundhedshjælperelever til start uge 12/2023

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.

Arbejdsområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med tre skoleperioder og to praktikperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen i Tønder Kommune.
Når du har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen, kan du søge et arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre gennemfører omsorgsopgaver, elementære plejeopgaver og yder praktisk og personlig hjælp til menneskers daglige livsførelse.

En social- og sundhedshjælper arbejder bl.a. med følgende opgaver

 • praktisk og personlig pleje
 • sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 • kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
 • aktivitet og rehabilitering.

Du kan læse mere om uddannelsen på

Hvor

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune.

Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune og derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

Varighed

Uddannelsens samlede varighed er 1 år og 2 måneder.

Du kan søge godskrivelse for noget af praktikken, hvis du har tilstrækkelig erfaring indenfor området.

Optag på uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.
Du kan komme i betragtning til en uddannelsesaftale, hvis du har bestået eller når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet.

Som social- og sundhedshjælperelev sørger vi for, at du får en praktikplads og du får løn under hele uddannelsen.

Vi forventer, at du

 • er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje og rehabilitering
 • har en positiv tilgang til tværfagligt samarbejde
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab.

Vi tilbyder

 • spændende og moderne praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
 • et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb.

Løn- og ansættelsesforhold 

Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest.

Ansøgning

Ansøgningsskema, CV, uddannelses-, eksamens- og ansættelsesbeviser samt anbefalinger mv. skal vedlægges ansøgningen for at kunne komme i betragtning til stillingen.

Hvis du er over 25 år, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 16. december 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende.

Du vil modtage endeligt svar på din ansøgning senest ugen efter ansøgningsfristen.
Tønder Kommune, som er ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse i forhold til kompetencevurdering og eventuel godskrivning for teori og praktik.

Afslag på ansøgning

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Tønder Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for IT og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Kontaktpersoner

Du kan få flere oplysninger hos følgende personer

Sonja Warberg, e-mail sosw@toender.dk eller telefon 74 92 94 34

Uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, e-mail birras@toender.dk eller telefon 74 92 94 30

https://toender.career.emply.com/apply/social-og-sundhedshjaelperelever-til-start-uge-12-2023/r1ytmy
Opslaget slettes: 09/01/2023