2 Social- og sundhedshjælperelever på lærepladsaftale til start på hovedforløb i uge 31

Beskrivelse

Social- og sundhedshjælperelever på lærepladsaftale til start på hovedforløb i uge 31

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.

 

Arbejdsområde
Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med tre skoleperioder og to oplæringsperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen i Tønder Kommune.

Når du har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen, kan du søge et arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre gennemfører omsorgsopgaver, elementære plejeopgaver og yder praktisk og personlig hjælp til menneskers daglige livsførelse.

En social- og sundhedshjælper arbejder blandt andet med 

 • praktisk og personlig pleje
 • sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 • kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
 • aktivitet og rehabilitering.

Du kan læse mere om uddannelsen på

Hvor
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune. Du skal være indstillet på, at dine oplæringspladser kan ligge i hele Tønder Kommune og derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

Varighed
Uddannelsens samlede varighed er ét år og to måneder. Der er en ugentlig arbejdstid på 37 timer pr. uge. Du kan søge godskrivelse for noget af oplæringsperioderne, hvis du har tilstrækkelig erfaring inden for området.

Optag på uddannelsen
For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune. Du kan komme i betragtning til en uddannelsesaftale, hvis du har bestået eller når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet.

Som social- og sundhedshjælperelev sørger vi for, at du får en læreplads og du får løn under hele uddannelsen.

Vi forventer, at du

 • er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje og rehabilitering
 • har en positiv tilgang til tværfagligt samarbejde
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab.

Vi tilbyder

 • spændende og moderne praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
 • et velfungerende og engageret oplæringsteam med høj faglighed
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om individuelle elevforløb.

Løn- og ansættelsesforhold 

 • Du får elev- og voksenelevløn i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at vi forud for ansættelsen indhenter straffeattest.
 • Hvis du er over 25 år og søger voksenelevløn, skal du huske at vedlægge dokumentation i din ansøgning for ansættelser, som er relevant i relation til dette.
 • Hvis du er over 25 år og vil undersøge muligheden for voksenlærlingeløn, så skal du kontakte Jobcenteret, hvor du bor, og vedlægge dokumentation for, at du kan modtage dette.

Ansøgning

 • Du skal vedlægge ansøgning, CV, uddannelses-, arbejds- og opholdstilladelse (hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen), eksamens- og ansættelsesbeviser samt anbefalinger mv. for at kunne komme i betragtning til stillingen.
 • Hvis du er over 25 år, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.
 • Du skal vedlægge dokumentation for at du er i gang med grundforløb 2 eller eksamensbevis herfor.
 • På grundforløb 2 har du været i en uges praktik. Evalueringsskema herfra må du også meget gerne vedlægge som dokumentation.
 • Du må også gerne forud for en ansættelsessamtale, have lavet aftaler med en referenceperson fra tidligere relevant ansættelse inden for plejeområdet.

Ansøgnings link: Ansøg her

Foruden denne ansøgning om lærepladsaftale, skal du også søge om optagelse på Social- og Sundhedsskolen. Det gør du på optagelse.dk

Ansøgningsfrist mm.

Til start i uge 31/2023 er ansøgningsfristen den 31. marts 2023, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende og senest i uge 15/2023.

Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 16/2023.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse i forhold til kompetencevurdering og evt. godskrivning for teori og praktik.

Afslag på ansøgning
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Tønder Kommune forpligtet til at registrere afslaget, herunder også dit personnummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Kontaktpersoner

Du kan få flere oplysninger hos

 • uddannelseskonsulent Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34
 • uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30 / 20 12 69 12

Du søger stillingen elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøgning sendes via. linket Ansøg her