2 Social- og sundhedselev – med ansættelse på GF2 uge 6, 2023

Beskrivelse

Bliv social- og sundhedselev – med ansættelse på GF2

Tønder Kommune søger elever til social- og sundhedsuddannelserne med start på Grundforløb 2 i uge 6/2023.

 

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedselev med start på Grundforløb 2, hvis du opfylder følgende

 • Du er fyldt 25 år.
 • Du opfylder adgangskravene til at starte på Grundforløb 2 (bestået svarende til 9. kl. med mindst 02 i dansk og matematik).
 • Du har ansøgt om optagelse på Grundforløb 2 på SOSU Syd i Aabenraa via Optagelse.dk.
 • Du har fået lavet en realkompetencevurdering (RKV) på SOSU Syd.

Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse på Grundforløb 2, kan du kontakte SOSU Syd.

Grundforløb 2

Grundforløb har en varighed på 16 – 20 uger.

På Grundforløb 2 arbejdes der med grundlæggende teori inden for faget, og der trænes praktiske færdigheder i træningslokaler og du kommer i praktik en uge.

Bestået Grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Med en social- og sundhedsuddannelse får du mulighed for at gøre en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og samarbejdspartnere i hele sundhedsvæsenet.

Hovedforløbet til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent

Hovedforløbet starter efter grundforløbet i 2023.

Vi tilbyder

 • elevløn både på Grundforløb 2 og hovedforløbet – der er mulighed for at søge voksenlærlinge løn eller voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne for dette
 • en erhvervsuddannelse, som indeholder både praktik og teori
 • teoriundervisning på SOSU Syd i Aabenraa
 • praktikpladser
 • vejledning i praktikken ved uddannede vejledere
 • samarbejde med SOSU Syd omkring dit uddannelsesforløb
 • mulighed for udenlandsophold på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent
 • mulighed for at søge digitech linje på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent, hvor der foruden social- og sundhedsassistent mål også er fokus på de digitale kompetencer.

Vi forventer, at du

 • vil engagere dig i din uddannelse og udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af praktisk hjælp, personlig pleje, behandling og rehabilitering
 • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Du kan se en beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU Syd`s hjemmeside.

Det er vigtigt, at du ved ansøgningen vedlægger CV, eksamensbeviser, straffeattest og andet relevant dokumentation.

Ansøgningsfrist den 9. januar 2023. Vi holder løbende samtaler.

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseskoordinatorer

Sonja Warberg på tlf. 74 92 94 34 eller e-mail sosw@toender.dk

Birgit Rasmussen på tlf. 74 92 94 30 eller e-mail birras@toender.dk

https://toender.career.emply.com/apply/social-og-sundhedselev-med-ansaettelse-pa-gf2-uge-6-2023/9gi5pf
Opslaget slettes: 01/03/2023