20 Social- og sundhedsassistentelev

Beskrivelse

Social- og sundhedsassistentelever til start uge 32, 37 eller 41 og 46 2020.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, hvor meget høj faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.


Arbejdsområde

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en vekseluddannelse med fire skoleperioder og tre praktikperioder, og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde eller inden for det psykiatriske område og i bostøttetilbud.

Når du har gennemført social- og sundhedsassistentuddannelsen, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.


En social- og sundhedsassistent arbejder blandt andet med følgende opgaver:

• Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
• Personlig og praktisk hjælp
• Professionel omsorg, pleje og sygepleje
• Aktivitet og rehabilitering
• Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
• Koordinering, administration og styring
• Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Efter endt uddannelse har du mulighed for at læse videre inden for området til for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Du kan læse mere om uddannelsen på Tønder Kommunes hjemmeside eller SOSU Syds hjemmeside.
Tønder kommunes hjemmeside
SOSU sSyds hjemmeside


Hvor

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.
Den praktiske del af uddannelsen foregår i praktikperioder indenfor plejecenter/hjemmeplejen i Tønder Kommune, en sygehusafdeling og indenfor psykiatrien.
Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune og i psykiatrien kan det dreje sig om praktiksteder i hele Sønderjylland, så derfor skal du kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.


Varighed

Uddannelsens samlede varighed er 2 år, 9 måneder og 3 uger.
Dit ansættelsestidspunkt afhænger af om du er under/over 25 år og om du er uddannet social- og sundhedshjælper.


Optag på uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

Som social- og sundhedsassistentelev sørger vi for, at du får en praktikplads og du får løn under hele uddannelsen.


Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har et af følgende:

• bestået eller er i gang med grundforløb 2 til uddannelsen som social- og sundhedsassistent
• når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet
• gennemført eller er ved at afslutte social- og sundhedshjælperuddannelsen


Vi forventer, at du:

• er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
• har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje, behandling og rehabilitering
• har en positiv tilgang til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
• er positiv, ansvarlig og initiativrig
• er empatisk og tillidsvækkende
• er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab


Vi tilbyder:

• spændende praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
• et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed
• et miljø hvor eleverne prioriteres højt
• struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke bliver vurderet egnet til en social- og sundhedsassistentuddannelse, kan du eventuelt blive tilbudt en social- og sundhedshjælperuddannelse i stedet.


Løn- og ansættelsesforhold

Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at vi forud for ansættelsen indhenter straffeattest.


Ansøgning

CV, uddannelses- og eksamensbeviser, dokumentation for tidligere ansættelsesforhold samt anbefalinger mv. skal vedlægges ansøgningen for at kunne komme i betragtning til stillingen.
Søg via kommunens hjemmeside.
Send ansøgning

Hvis du er over 25 år og ikke uddannet social- og sundhedshjælper, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.


Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 13. april 2020.
Ansættelsessamtaler forventer vi at holde løbende og senest i uge 17/2020, og du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 17/2020.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og eventuel godskrivning for teori og praktik.

Du kan få flere oplysninger hos følgende personer:
Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34
Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30
Film: Bliv SOSU – elev i Tønder kommune

Du søger en af stillingerne ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk på: www.toender.dk
Opslaget slettes: 14/04/2020