1 Social- og sundhedsassistentelever til start uge 4/10 og uge 14/19 i 2022

Beskrivelse

 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor faglighed og gode
karaktertræk er i højsædet.

 

Arbejdsområde
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en vekseluddannelse med fire skoleperioder og tre praktikperioder, og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde eller inden for det psykiatriske område og i bostøttetilbud.

Når du har gennemført social- og sundhedsassistentuddannelsen, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

 

En social- og sundhedsassistent arbejder blandt andet med følgende opgaver

 • Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Personlig og praktisk hjælp
 • Professionel omsorg, pleje og sygepleje
 • Aktivitet og rehabilitering
 • Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
 • Koordinering, administration og styring
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

 

Der er efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for området til for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

 

Du kan læse mere om uddannelsen på

 

Hvor
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i praktikperioder indenfor plejecenter/hjemmeplejen i Tønder Kommune, en sygehusafdeling og indenfor psykiatrien.

Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune og i psykiatrien kan det dreje sig om praktiksteder i hele Sønderjylland, så derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

 

Varighed
Uddannelsens samlede varighed er 2 år, 9 måneder og 3 uger.

Dit ansættelsestidspunkt afhænger af om du er under eller over 25 år, og om du er uddannet social- og sundhedshjælper.

 

Optag på uddannelsen
For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

 

Som social- og sundhedsassistentelev sørger vi for, at du får en praktikplads, og du får løn under hele uddannelsen.

 

Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har

 • bestået eller er i gang med grundforløb 2 til uddannelsen som social- og sundhedsassistent, og når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet
 • gennemført eller er ved at afslutte social- og sundhedshjælperuddannelsen.

 

Vi forventer, at du

 • er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje, behandling og rehabilitering
 • har en positiv tilgang til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab.

 

Vi tilbyder

 • spændende praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
 • et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb.

 

Hvis vi på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at du er egnet til en social- og sundhedsassistentuddannelse, kan du eventuelt blive tilbudt en social- og sundhedshjælperuddannelse i stedet.

 

Løn- og ansættelsesforhold 
Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at vi inden ansættelsen indhenter din straffeattest.

 

Ansøgning
CV, uddannelses- og eksamensbeviser, dokumentation for tidligere ansættelsesforhold samt anbefalinger mv. skal vedlægges ansøgningen for at kunne komme i betragtning til stillingen.

Hvis du er over 25 år og ikke uddannet social- og sundhedshjælper, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.

 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende og senest i uge 41/2021.

Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 43/2021.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og eventuelt godskrivning for teori og praktik.

 

Afslag på ansøgning
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Tønder Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

 

Du kan få flere oplysninger hos
Sonja Warberg, på e-mail sosw@toender.dk, eller tlf. 74 92 94 34
Birgit Rasmussen, på e-mail birras@toender.dk, eller tlf. 74 92 94 30.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøg via linket: https://toender.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=2be362cd-b607-458b-9eb8-d0d5a2aed23b&languageKey=da-DK
Opslaget slettes: 02/10/2021

Kontaktoplysninger

Pleje og Omsorg
Wegners Plads 2
6270 Tønder
http://www.toender.dk/
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. +45 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk