1 Social-og sundhedsassistentelever til Digitech

Beskrivelse

Vi søger social-og sundhedsassistentelever til Digitech hold med start uge 32 og evt. uge 41/46 2021.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen på Digitech hold er en uddannelse, hvor meget høj faglighed og gode karaktertræk er i højsædet. Det kræver, at du har lyst til at være frontløber i forhold til det digitale område indenfor faget.
Arbejdsområde
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Digitech hold er en vekseluddannelse med 4 skoleperioder og 3 praktikperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde eller inden for det psykiatriske område og i bostøttetilbud.
Når du har gennemført uddannelsen, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Digitech hold er for dig, som gerne vil være med til at fremtidssikre den digitale og teknologiske udvikling indenfor faget.

En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver:

• borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
• personlig og praktisk hjælp
• professionel omsorg, pleje og sygepleje
• aktivitet og rehabilitering
• kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
• koordinering, administration og styring
• tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Der er efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for områder til f.eks. fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Du kan få flere oplysninger hos følgende personer:
Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74929434
Uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74929430

Du kan læse mere om uddannelsen på www.toender.dk og www.sosu-syd.dk

birras@toender.dk
Opslaget slettes: 06/04/2021

Kontaktoplysninger

Tønder kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
www.toender.dk
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk