2 Social- og sundhedsassistentelever på lærepladsaftale med start på hovedforløb til uge 31

Beskrivelse

Social- og sundhedsassistentelever på lærepladsaftale med start på hovedforløb til uge 31

Vi søger

 • social-og sundhedsassistentelever på lærepladsaftale med start på hovedforløb til uge 31/2023 – med grundforløb 2
 • social- og sundhedsassistentelever på lærepladsaftale med start på hovedforløb til uge 34/2023 eller uge 39/2023 med social- og sundhedshjælperbaggrund
 • social- og sundhedsassistentelever på lærepladsaftale til EUX Velfærd med start til uge 31/2023 – med grundforløb 1 og 2.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, hvor meget høj faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.

Arbejdsområde
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en vekseluddannelse med fire skoleperioder og tre oplæringsperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde eller inden for det psykiatriske område og i bostøttetilbud. Når du har gennemført social- og sundhedsassistentuddannelsen, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

En social- og sundhedsassistent arbejder blandt andet med

 • borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • personlig og praktisk hjælp
 • professionel omsorg, pleje og sygepleje
 • aktivitet og rehabilitering
 • kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
 • koordinering, administration og styring
 • tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Der er efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for området til for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Du kan læse mere om uddannelsen på

Hvor
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i oplæringsperioder inden for plejecenter/hjemmeplejen i Tønder Kommune, en sygehus afd. og inden for psykiatrien.

Du skal være indstillet på, at dine oplæringspladser er i hele Tønder Kommune og i psykiatrien kan det dreje sig om oplæringssteder i hele Sønderjylland, så derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

Varighed
Uddannelsens samlede varighed er to år, ni måneder og tre uger. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer pr. uge. Dit ansættelsestidspunkt afhænger af om du er under/over 25 år og om du er uddannet social- og sundhedshjælper.

Optag på uddannelsen
For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

Som social- og sundhedsassistentelev sørger vi for, at du får en oplæringsplads og du får løn under hele uddannelsen.

Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har

 • bestået eller er i gang med grundforløb 2 til uddannelsen som social- og sundhedsassistent, og når at bestå grundforløb 2 inden ansættelsestidspunktet
 • gennemført, eller er ved at afslutte, social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Vi forventer, at du

 • er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje, behandling og rehabilitering
 • har en positiv tilgang til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab.

Vi tilbyder

 • spændende oplæringssteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
 • et velfungerende og engageret oplæringsteam med høj faglighed
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om individuelle elevforløb.

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke vurderes egnet til en social- og sundhedsassistentuddannelse, kan du eventuelt blive tilbudt en social- og sundhedshjælper uddannelse i stedet.

Hvis du har særlig interesse for det digitale område/velfærdsteknologi, vil vi tale med dig om muligheden for at blive optaget/ansat på en digitech linje. Dette er dog ikke muligt på EUX Velfærd.

Løn- og ansættelsesforhold 

 • Du får elev- og voksenelevløn i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at vi forud for ansættelsen indhenter straffeattest.
 • Hvis du er over 25 år og søger voksenelevløn, skal du huske at vedlægge dokumentation i din ansøgning for ansættelser, som er relevant i relation til dette.
 • Hvis du er over 25 år og vil undersøge muligheden for voksenlærlingeløn, så skal du kontakte Jobcenteret, hvor du bor, og vedlægge dokumentation for, at du kan modtage dette.

Ansøgning mm.

 • Du skal vedlægge ansøgning, CV, uddannelses-, arbejds- og opholdstilladelse (hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen), eksamens- og ansættelsesbeviser samt anbefalinger mv. for at kunne komme i betragtning til stillingen.
 • Hvis du er over 25 år, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.
 • Du skal vedlægge dokumentation for, at du er i gang med grundforløb 2 eller eksamensbevis herfor.
 • På grundforløb 2 har du været i en uges praktik. Evalueringsskema herfra må du også meget gerne vedlægge som dokumentation.

Ansøgnings link: Ansøg her

Du må også gerne forud for en ansættelsessamtale, have lavet aftaler med en referenceperson fra tidligere relevant ansættelse inden for plejeområde

Foruden denne ansøgning om lærepladsaftale, skal du også søge om optagelse på Social- og Sundhedsskolen. Det gør du på optagelse.dk

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023, og vi forventer at holde løbende ansættelsessamtaler. Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest uge 16/2023.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og eventuelt godskrivning for teori og praktik.

Afslag på ansøgning
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Tønder Kommune forpligtet til at registrere afslaget, herunder også dit personnummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Kontaktpersoner

Du kan få flere oplysninger hos 

 • uddannelseskonsulent Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34
 • uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30

Søg stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøgning sendes via. linket Ansøg her