1 Social-og sundhedsassistentelever EUX Velfærd

Beskrivelse

Vi søger social-og sundhedsassistentelever EUX Velfærd til start uge 31/2021.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX Velfærd er en uddannelse, hvor meget høj faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.
Arbejdsområde
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent EUX Velfærd er en vekseluddannelse med skole- og praktikperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde eller inden for det psykiatriske område og i bostøttetilbud.
Når du har gennemført uddannelsen, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver:

• borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
• personlig og praktisk hjælp
• professionel omsorg, pleje og sygepleje
• aktivitet og rehabilitering
• kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
• koordinering, administration og styring
• tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Der er efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for områder til f.eks. fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Du kan få flere oplysninger hos følgende personer:
Uddannelseskonsulent Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74929434
Uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74929430

Du kan læse mere om uddannelsen på www.toender.dk og www.sosu-syd.dk

birras@toender.dk
Opslaget slettes: 06/04/2021