5 Social- og sundhedsassistentelev, EUX Velfærd til start uge 31/2020.

Beskrivelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX Velfærd er en uddannelse, hvor meget høj faglighed og gode karaktertræk er i højsædet.


Arbejdsområde

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent EUX Velfærd er en vekseluddannelse med skole- og praktikperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde eller inden for det psykiatriske område og i bostøttetilbud.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.


En social- og sundhedsassistent arbejder blandt andet med følgende opgaver:

• Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
• Personlig og praktisk hjælp
• Professionel omsorg, pleje og sygepleje
• Aktivitet og rehabilitering
• Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion
• Koordinering, administration og styring
• Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Du har efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for områder til for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Du kan læse mere om uddannelsen på Tønder Kommunes hjemmeside og SOSU Syds hjemmeside.
Tønder kommunes hjemmeside
SOSU syds hjemmeside


Hvor

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i praktikperioder indenfor plejecenter/hjemmeplejen i Tønder Kommune, en sygehusafdeling og indenfor psykiatrien.

Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune og i psykiatrien kan det dreje sig om praktiksteder i hele Sønderjylland, så derfor skal du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.


Varighed

Uddannelsens samlede varighed er 3 år, 6 måneder og 3 uger.


Optag på uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

Som social- og sundhedsassistentelev sørger vi for, at du får en praktikplads og du får løn under hele uddannelsen.
Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har bestået eller når at bestå grundforløb 2 på EUX niveau inden ansættelsestidspunktet.


Vi forventer, at du:

• er engageret i din uddannelse og formår at udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
• har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje, behandling og rehabilitering
• har en positiv tilgang til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
• er positiv, ansvarlig og initiativrig
• er empatisk og tillidsvækkende
• er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at indgå i et arbejdsfællesskab


Vi tilbyder:

• spændende og moderne praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune, hvor velfærdsteknologien anvendes i det daglige samarbejde med borgerne
• et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed
• et miljø hvor eleverne prioriteres højt
• struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke bliver vurderet egnet til en social- og sundhedsassistentuddannelse på EUX niveau, kan du eventuelt blive tilbudt en ordinær social- og sundhedsassistent- eller social- og sundhedshjælperuddannelse i stedet.


Løn- og ansættelsesforhold

Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst.


Ansøgning

CV, uddannelses- og eksamensbeviser, dokumentation for tidligere ansættelsesforhold samt anbefalinger mv. skal vedlægges ansøgningen for at kunne komme i betragtning til stillingen.
Vi gør opmærksom på, at vi forud for ansættelsen indhenter straffeattest.
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via Tønder kommunes hjemmeside.
Send ansøgning


Ansøgningsfrist

Til start i uge 31/2020 eller senere er ansøgningsfristen den 13. april 2020.
Ansættelsessamtaler forventer vi at holde løbende og senest i uge 17/2020, og du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 17/2020.
Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og eventuel godskrivning for teori og praktik.


Du kan få flere oplysninger hos følgende personer:

Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34
Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30

Film: Bliv SOSU-elev i Tønder kommune

Du søger èn af stillingerne ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk på: www.toender.dk
Opslaget slettes: 14/04/2020

Kontaktoplysninger

Tønder kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
www.toender.dk
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk