2 Social- og sundhedsassistentelev – med ansættelse på GF2

Beskrivelse

Social- og sundhedsassistentelev – med ansættelse på GF2

Bliv social- og sundhedsassistentelev – med ansættelse på GF2

Tønder Kommune søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen med start på Grundforløb 2 den 14. oktober 2022 og 11. november 2022.

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev med start på Grundforløb 2, hvis du opfylder følgende

•Du er fyldt 25 år
•Du opfylder adgangskravene til at starte på Grundforløb 2 (bestået svarende til 9. kl. med mindst 02 i dansk og matematik)
•Du har ansøgt om optagelse på Grundforløb 2 på SOSU Syd i Aabenraa via Optagelse.dk
•Du har fået lavet en realkompetencevurdering (RKV) på SOSU Syd.

Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse på Grundforløb 2, kan du kontakte SOSU Syd.

Grundforløb 2
Grundforløbet har en varighed på 16 – 20 uger.

På Grundforløb 2 arbejdes der med grundlæggende teori inden for faget, og der trænes praktiske færdigheder i træningslokaler og du kommer i praktik 1 uge. Bestået Grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedsassistent.

Som social- og sundhedsassistent får du mulighed for at gøre en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og samarbejdspartnere i hele sundhedsvæsenet.

Hovedforløbet til social- og sundhedsassistent
Hovedforløbet starter efter grundforløbet i 2023 og varer 2 år, 9 mdr. og 3 uger.

Her lærer du

•somatisk og psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
•at udføre sygepleje med fokus på koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
•at udvikle sundhedspædagogik og kommunikation, med særlig fokus på rehabilitering og forebyggelse
•og meget mere.

Vi tilbyder

•elevløn både på Grundforløb 2 og hovedforløbet til social- og sundhedsassistent – der er mulighed for at søge voksenlærlinge løn eller voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne for dette
•en erhvervsuddannelse, som indeholder både praktik og teori
•teoriundervisning på SOSU Syd i Aabenraa
•praktikpladser i det nære sundhedsvæsen i Tønder kommune, psykiatrien i enten Tønder Kommune eller på psykiatrisk afdeling ved Sygehus Sønderjylland og somatik praktik ved Sygehus Sønderjylland i enten Sønderborg eller Aabenraa
•vejledning i praktikken ved uddannede vejledere
•samarbejde med SOSU Syd omkring dit uddannelsesforløb
•mulighed for udenlandsophold på hovedforløbet
•mulighed for at søge digitech linje på hovedforløbet, hvor der foruden social- og sundhedsassistent mål også er fokus på de digitale kompetencer.

Vi forventer, at du

•engagerer dig i din uddannelse og udvikler dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
•har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af pleje, behandling og rehabilitering
•kan samarbejde med mange forskellige faggrupper
•er positiv, ansvarlig og initiativrig
•er empatisk og tillidsvækkende
•er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Du kan se en beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU Syd’s hjemmeside.

Det er vigtigt, at du søger på Tønder Kommunes hjemmeside under job i kommunen og uploader din ansøgning, CV, eksamensbeviser, straffeattest og andet relevant dokumentation inden du sender din ansøgning.

Ansøgningsfrist den 26. august 2022. Vi holder løbende samtaler.

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseskoordinatorer

Sonja Warberg på tlf. 74 92 94 34 eller e-mail sosw@toender.dk
Birgit Rasmussen på tlf. 74 92 94 30 eller e-mail birras@toender.dk

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til

https://toender.career.emply.com/apply/social-og-sundhedsassistentelev-med-ansaettelse-pa-gf2/hyg3ta
Opslaget slettes: 01/09/2022

Kontaktoplysninger

Tønder kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
www.toender.dk
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk