2 Pædagogisk assistentelever

Beskrivelse

Pædagogisk assistentelever

Brænder du for at arbejde med børn og mennesker med særlige behov? Så søger vi 10 elever til uddannelsen som pædagogisk assistent.

Uddannelsesstart er uge 34 i år (eller senere, hvis der gives merit).

Se filmen om at være pædagisk assistentelev i Tønder Kommune

Vi søger elever, som er

 • engagerede og kan tage initiativ
 • empatiske og viser interesse for andre mennesker
 • ansvarlige og tillidsvækkende
 • i stand til at udvikle faglige og personlige kompetencer
 • motiveret for at yde professionel hjælp i form af pædagogisk arbejde og sundhedsfremmende aktiviteter
 • i stand til at arbejde med en positiv tilgang indenfor mestring og samskabelse.

Arbejdsområde
Uddannelsen til pædagogisk assistent er en vekseluddannelse skole- og praktikperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område indenfor børne- og handicapområdet.

En pædagogisk assistent arbejder bla. med følgende opgaver

 • Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
 • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 • Dokumentation og evaluering
 • Samarbejde og kommunikation
 • Udvikling af den pædagogiske praksis.

Du har efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for området for eksempel til pædagog.

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent

Hvor
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune, indenfor både dagtilbud med børn og indenfor handicapområdet med voksne.

Varighed
Uddannelsens samlede varighed er 2 år og 1,5 måned.

Du kan søge godskrivelse for noget af praktikken, hvis du har tilstrækkelig med erhvervserfaring.

Unge under 25 år ansættes fra uge 34/2021. Hvis du er over 25 år rykkes ansættelsestidspunktet.

I gang med uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har påbegyndt eller allerede bestået grundforløb 2 til uddannelsen som pædagogisk assistent

Hvis du er i gang med grundforløb 2, bliver din ansættelse betinget af, at du består grundforløb 2.

Som pædagogisk assistentelev er du sikret en praktikplads og får løn under uddannelsen. Du kan få elevløn/voksenelevløn efter gældende retningslinier.

Vi tilbyder

 • spændende praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb
 • et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed.

Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune, hvorfor du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

I uddannelsen er der mulighed for praktik i udlandet og/eller benytte muligheden for påbygning, hvor op til fire uger af praktikken kan omlægges til teori.

Vi gør opmærksom på, at en ansættelse i Tønder Kommune er betinget af, at din børneattest er uden påtegning og at din straffeattest er tilfredsstillende.

Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingerne skal du udfylde det elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte uddannelses-, eksamens- og evt. ansættelsesbeviser, anbefalinger mv.

Hvis du søger om godkendelse for erhvervserfaring, skal du kontakte dit tidligere ansættelsessted og bede dem om at dokumentere de oplysninger, som findes i det skema, som er vedlagt det elektroniske ansøgningsskema.
Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med ansættelse vil indhente en børneattest.

Ansøgningsfrist
Til start i uge 34/2022 eller senere er ansøgningsfristen den 22. april 2022, og vi holder ansættelsessamtaler den 28. april 2022. Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 18/2022.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og evt. godskrivning for teori og praktik.

Du kan få flere oplysninger hos 

 • uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 20 12 69 12
 • uddannelseskonsulent Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

https://toender.career.emply.com/apply/paedagogisk-assistentelever/adaytz
Opslaget slettes: 02/05/2022