1 Pædagogisk assistentelev

Beskrivelse

Brænder du for at arbejde med børn og mennesker med særlige behov?

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Under uddannelsen lærer du blandt andet at lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen og om betydningen af kost og motion. Desuden lærer du at arbejde med konflikthåndtering.

Som pædagogisk assistentelev i Tønder Kommune kommer du til at arbejde med alle praktiske aspekter af den pædagogiske assistentuddannelse. I praksis foregår det inden for børne- og ungeområdet samt specialområdet i Tønder Kommune.

Job og karriere

Som pædagogisk assistent har du mulighed for at arbejde i børnehaver, på skoler, i fritidsklubber eller i botilbud for voksne handicappede.

Hvis du opfylder de specifikke krav, kan du efter endt uddannelse videreuddanne dig med en række professionsbachelor-uddannelser indenfor pædagogik, socialrådgivning, afspændingspædagogik og psykomotorik, katastrofe- og risikomanagement eller diakoni og socialpædagogik.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om uddannelsen på for eksempel sosu-syds hjemmeside

HR Birgit Rasmussen Uddannelses- og udviklingskonsulent birras@toender.dk
Opslaget slettes: 16/04/2021

Kontaktoplysninger

Tønder kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
www.toender.dk
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk