1 Landbrugselev søges til malkekvægsbesætning ved Daler i Højer

Beskrivelse

 

Landbrugselev søges til malkekvægsbesætning ved Daler i Højer

 

Vi har et landbrug med 390 malkekøer i løsdriftsstald, som malkes i malkestald. Vi har opdræt af kalve og kvier og sælger tyrekalvene til en specialopdrætter i nærområdet. Vi driver 240 ha, hovedsagelig med grovfoder. Landbrugseleven skal deltage i stald og markarbejde. Vi hjælper til med at køre fra ved snitning af græs og majs samt ved høst af korn. Ved etablering af markerne, sørger vi selv for pløjning, harvning og såning. Vi har 5-6 mand ansatte fast.

 

Henvendelse til Niels Martin Krag  61 75 85 33 nm@krag@norrebygaard.dk  Nørrebygaard Nørrebyen 6, Daler 6280 Højer

nm@krag@norrebygaard.dk  
Opslaget slettes: 01/12/2026

Kontaktoplysninger

Nørrebygaard
Nørrebyen 6
6280 Højer
xxxxxxxxxxxxxx
Ejer
Niels Martin Krag
Tlf. 61 75 85 33
E-mail: nmkrag@norrerbygaard.dk