2 Kontorelev? Giv dig selv en alsidig kontoruddannelse og bliv samtidig klog på landbrug, klima og miljø

Beskrivelse

Kontorelev? Giv dig selv en alsidig kontoruddannelse og bliv samtidig klog på landbrug, klima og miljø
Har du mod på at prøve kræfter med forskellige opgaver indenfor administration og sagsbehandling for at blive skarpere på, hvad der er lige dig? Så vil vores engagerede kolleger oplære dig i vores mange forskellige opgaver i Augustenborg eller Tønder.
Få en smagsprøve på en ny og spændende hverdag
Kartofler og meget andet, som du spiser hver dag, kommer fra landbruget. Vi prøver at give landmændene gode muligheder for at dyrke deres landbrug, samtidig med at vi passer på vores klima og miljø.
Du vil få et bredt kendskab til styrelsen, hvor nogle af os fx arbejder med økologi og andre med droner. Du skal fx lære at behandle sager i forskellige IT-systemer og planlægge og udføre mange forskellige ad-hoc-opgaver. En buddy står klar til at tage imod dig og introducere dig til dine opgaver. Sammen evaluerer I løbende din praktikplan, så du får et godt uddannelsesforløb.
Gode muligheder for at udvikle dig
Du kan udvikle dig både fagligt og personligt hos os både gennem træning i selvstændigt arbejde og sammen med kolleger i teams og på tværs af styrelsens enheder og faggrupper. Du vil derudover få et kollegialt fællesskab med styrelsens øvrige elever.
Ud over din praktiske uddannelse hos os får du 15 ugers skoleophold fordelt på flere perioder. Som en del af skoleopholdene tilbyder Business College Syd en studietur til Bruxelles. I sidste del af din elevtid skal du skrive en fagprøve.
Får du appetit på mere, kan elevuddannelsen være et springbræt til en mulig ansættelse bagefter.
Engageret og nysgerrig – er det dig?
Du er klar til nye udfordringer, er positiv og engageret. Du griber og tager ansvar for de opgaver, som kommer.
Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt, du har god talforståelse og gode IT-kompetencer.
Du har afsluttet og bestået enten:
 HG2, EUX kontor eller HHX fra en handelsskole, der giver adgang til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration
 En gymnasial baggrund STX, HF eller HTX, som suppleres med et 5-ugers EUDS-forløb.
Er du i tvivl om disse adgangskrav, kan du kontakte din lokale handelsskole for vejledning.
Din nye arbejdsplads
I Augustenborg administrerer vi tilskudsordninger til landbrug, forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling i fødevareerhvervet. Vi fører også kontrol for at sikre, at love og regler overholdes og har den ønskede effekt. Her er vi ca. 350 medarbejdere, heraf 10 kontorelever.
I Tønder giver vi tilskud til at etablere vådområder og hegn, så dyr kan komme på græs til gavn for både dyrene og naturen. Derudover behandler vi ca. 5.000 ansøgninger om året inden for Landbrugsloven og vi køber og sælger jord på skøder og ved jordfordeling. Vi er omkring 115 medarbejdere, heraf 3 kontorelever.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er enten Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg eller Landbrugsstyrelsen, Pioner Allé 9, 6270 Tønder.
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem HK-STAT og Finansministeriet. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer, og vi har flekstid.
Startlønnen, gældende fra 1. april 2020:
 Elever under 18 år: 11.302,42 kr. pr. måned
 Elever over 18 år: 14.159,42 pr. måned
 Elever over 25 år: 20.275,00 kr. pr. måned
Tiltrædelse 1. september 2021.
Kontakt
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at ringe til Annette Dollerup i Augustenborg på 22 68 96 44 og Helle Schøler i Tønder på 93 59 73 22.
Du kan læse mere på www.lbst.dk/job
Ansøgning
Søg stillingerne ved at sende en ansøgning med oplysninger om skoleuddannelse, kopi af eksamensbeviser/terminskarakterer og eventuelle udtalelser i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest torsdag den 18. februar 2021. Angiv i ansøgningen, om du søger i Augustenborg og/eller Tønder.
Vi glæder os til at læse din ansøgning og forventer at holde samtaler i uge 9 og/eller uge 10.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på vores klima og miljø. Du får ca. 1200 nye kollegaer og bliver en del af et miljø, hvor vi taler om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

HR-Medarbejder Annette Dollerup 22689644
Opslaget slettes: 01/09/2021

Kontaktoplysninger

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Landbrugsstyrelsen
Pioner Allé 9
6270 Tønder
https://lbst.dk/job
Hr medarbejder
Annette Dollerup
Tlf. 22689644
E-mail: anndol@lbst.dk