4 Elever til uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU)

Beskrivelse

Tønder Kommune søger elever til uddannelsen som pædagogisk assistent med uddannelsesstart uge 34/2020 eller senere.

Vi søger elever, som er:
• engagerede og kan tage initiativ
• empatiske og viser interesse for andre mennesker
• ansvarlige og tillidsvækkende
• i stand til at udvikle faglige og personlige kompetencer
• motiveret for at yde professionel hjælp i form af pædagogisk arbejde og sundhedsfremmende aktiviteter
• i stand til at arbejde med en positiv tilgang indenfor mestring og samskabelse


Arbejdsområde

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en vekseluddannelse skole- og praktikperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område indenfor børne- og handicapområdet.


En pædagogisk assistent arbejder blandt andet med følgende opgaver:

• Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
• Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
• Dokumentation og evaluering
• Samarbejde og kommunikation
• Udvikling af den pædagogiske praksis.
• Der er efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for området til for eksempel

Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogisk assistent på Tønder kommunes hjemmeside og SOSU Syds hjemmeside.
Tønder kommunes hjemmeside
SOSU syds hjemmeside


Hvor

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune, indenfor både dagtilbud med børn og indenfor handicapområdet med voksne.


Varighed

Uddannelsens samlede varighed er 2 år og 1,5 måned. Du kan søge godskrivelse for noget af praktikken, hvis du har tilstrækkelig med erhvervserfaring.
Unge under 25 år ansættes fra uge 34/2020. Hvis du er over 25 år rykkes ansættelsestidspunktet.


I gang med uddannelsen

For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.


Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du:

• har påbegyndt eller allerede bestået grundforløb 2 til uddannelsen som pædagogisk assistent
• er i gang med grundforløb 2, vil din ansættelse blive betinget af at du består grundforløb 2

Som pædagogisk assistentelev er du sikret en praktikplads og får løn under uddannelsen. Du kan få elevløn/voksenelevløn efter gældende retningslinjer.


Vi tilbyder:

• spændende praktiksteder fordelt i hele Tønder Kommune
• et miljø hvor eleverne prioriteres højt
• struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb
• et velfungerende og engageret vejlederteam med høj faglighed

Du skal være indstillet på, at dine praktikpladser kan ligge i hele Tønder Kommune, hvorfor du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

I uddannelsen er der mulighed for praktik i udlandet og/eller benytte muligheden for påbygning, hvor op til 4 uger af praktikken kan omlægges til teori.
Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med ansættelse indhenter børneattest og straffeattest.


Ansøgning

For at komme i betragtning til stillingerne skal du udfylde det elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte uddannelses-, eksamens- og eventuelle ansættelsesbeviser, anbefalinger mv.
Hvis du søger om godkendelse for erhvervserfaring, skal du kontakte dit tidligere ansættelsessted og bede dem om at dokumentere de oplysninger, som findes i det skema, som er vedlagt det elektroniske ansøgningsskema.
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via Tønder kommunes hjemmeside.
Send ansøgning


Ansøgningsfristen

Til start i uge 34/2020 eller senere er ansøgningsfristen den 17. april 2020.
Vi gennemfører ansættelsessamtaler den 22. april 2020.
Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 19/2020.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed, og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og eventuel godskrivning for teori og praktik.


Du kan få flere oplysninger hos følgende personer:

Uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen,
birras@toender.dk, telefon 74 92 94 30

Uddannelseskonsulent Sonja Warberg,
sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34

Du søger en af stillingerne ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk på: www.toender.dk
Opslaget slettes: 18/04/2020