2 Elever til lærepladsaftale på uddannelsen som pædagogisk assistent med uddannelsesstart uge 31/2023

Beskrivelse

Elever til lærepladsaftale på uddannelsen som pædagogisk assistent med uddannelsesstart uge 31/2023

I Tønder Kommune søger vi elever til lærepladsaftale på uddannelsen som pædagogisk assistent med uddannelsesstart uge 31/2023 eller senere (hvis der gives merit).

Vi ansætter 10 pædagogisk assistentelever én gang pr. år i uge 31.

Vi søger elever, som er

 • engagerede og kan tage initiativ
 • empatiske og viser interesse for andre mennesker
 • ansvarlige og tillidsvækkende
 • i stand til at udvikle faglige og personlige kompetencer
 • motiveret for at yde professionel hjælp i form af pædagogisk arbejde og sundhedsfremmende aktiviteter
 • i stand til at arbejde med en positiv tilgang indenfor mestring og samskabelse
 • nteresse for outdoor aktiviteter.

Arbejdsområde
Uddannelsen til pædagogisk assistent er en vekseluddannelse skole- og oplæringsperioder og uddannelsen retter sig mod et arbejde på det kommunale område indenfor børne- og handicapområdet.

En pædagogisk assistent arbejder blandt andet med følgende opgaver

 • Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
 • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 • Dokumentation og evaluering
 • Samarbejde og kommunikation
 • Udvikling af den pædagogiske praksis.

Der er efter endt uddannelse mulighed for at læse videre inden for området til for eksempel pædagog.

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent på

Hvor
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår i Tønder Kommune, indenfor både dagtilbud med børn og inden for handicapområdet med voksne.

Varighed
Uddannelsens samlede varighed er 2 år og 1,5 måned. Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.

Du kan søge godskrivelse for noget af oplæringen, hvis du har tilstrækkelig med erhvervserfaring. Hvis du har mindst to års erhvervserfaring inden for det pædagogiske område, kan du tage den pædagogiske assistent uddannelse som EUV 1, hvor uddannelsen afvikles som 42 ugers teori.

Unge under 25 år ansættes fra uge 31/2021. Hvis du er over 25 år rykkes ansættelsestidspunktet.

I gang med uddannelsen
For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå et ansættelsesforhold og en lærepladsaftale med Tønder Kommune.

Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du er begyndt på eller allerede har bestået grundforløb 2 til uddannelsen som pædagogisk assistent

Hvis du er i gang med grundforløb 2, vil din ansættelse blive betinget af at du består grundforløb 2.

Som pædagogisk assistentelev er du sikret en læreplads og du får løn under uddannelsen.

Vi tilbyder

 • spændende oplæringssteder fordelt i hele Tønder Kommune
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om individuelle elevforløb
 • et velfungerende og engageret oplæringsteam med høj faglighed.

Du skal være indstillet på, at dine oplæringspladser ligger i hele Tønder Kommune, hvorfor du skal kunne transportere dig til de forskellige praktiksteder og være der til arbejdstids begyndelse og afslutning.

I uddannelsen er der mulighed for oplæring i udlandet og/eller benytte muligheden for påbygning, hvor op til fire uger af praktikken kan omlægges til teori.

Vi gør opmærksom på, at en ansættelse i Tønder Kommune er betinget af, at din børneattest er uden påtegning og at din straffeattest er tilfredsstillende.

Løn- og ansættelsesforhold
Elev- og voksenelevløn gives i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at vi inden ansættelsen indhenter straffeattest og børneattest og en ansættelse i Tønder Kommune er betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Hvis du er over 25 år og søger voksenelevløn, skal du huske at vedlægge dokumentation i din ansøgning for ansættelser, som er relevant i relation til dette.

Hvis du er over 25 år og vil undersøge muligheden for voksenlærlingeløn, så skal du kontakte Jobcenteret, hvor du bor, og vedlægge dokumentation for, at du kan modtage dette.

Ansøgning
Ansøgningsskema, CV, uddannelses-, arbejds- og opholdstilladelse (hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen), eksamens- og ansættelsesbeviser samt anbefalinger mv. skal vedlægges ansøgningen for at kunne komme i betragtning til stillingen.

Hvis du er over 25 år, skal du huske at vedlægge din realkompetencevurdering (RKV) til din ansøgning.

Du skal også huske at vedlægge dokumentation for, at du er i gang med grundforløb 2 eller eksamensbevis herfor.

På grundforløb 2 har du været i en uges praktik. Evalueringsskema herfra må du også meget gerne vedlægge som dokumentation.

Du må også gerne forud for en ansættelsessamtale, have lavet aftaler med en referenceperson fra tidligere relevant ansættelse inden for plejeområdet.

Foruden denne ansøgning om lærepladsaftale, skal du også søge om optagelse på Social- og Sundhedsskolen. Dette gøres på optagelse.dk

Ansøgnings link: Ansøg her

Ansøgning
Til start i uge 31/2023 eller senere er ansøgningsfristen den 21. april 2023, og vi holder løbende ansættelsessamtaler og senest uge 18/2023.

Du modtager endeligt svar på din ansøgning senest i uge 18/2023.

Tønder Kommune, som er ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Syd behandler i fællesskab ansøgninger fra de ansøgere, som bliver tilbudt ansættelse, i forhold til kompetencevurdering og evt. godskrivning for teori og praktik.

Kontaktpersoner

Du kan få flere oplysninger hos

 • Uddannelses- og udviklingskonsulent Birgit Rasmussen, birras@toender.dk, telefon 20 12 69 12
 • Uddannelseskonsulent Sonja Warberg, sosw@toender.dk, telefon 74 92 94 34

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøgning sendes vis. linket Ansøg her