1 Bliv social- og sundhedselev – med ansættelse på grundforløb 2 – start i uge 42/2024

Beskrivelse

 

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedselev med start på grundforløb 2, hvis du opfylder følgende:

 • Du er fyldt 25 år
 • Du opfylder adgangskravene til at starte på grundforløb 2 (bestået svarende til 9. klasse med mindst 02 i dansk og matematik)
 • Du har fået lavet en realkompetencevurdering (RKV) på SOSU Syd
 • Du har ansøgt om optagelse på grundforløb 2 på SOSU Syd i Aabenraa via Optagelse.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse på grundforløb 2, kan du kontakte SOSU Syd.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 har som udgangspunkt en varighed på 20 uger og starter i uge 42/2024.

På grundforløb 2 arbejdes der med grundlæggende teori inden for faget, og der trænes praktiske færdigheder i træningslokaler og du kommer i oplæring i en uge. Bestået grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Med en social- og sundhedsuddannelse får du mulighed for at gøre en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og samarbejdspartnere i hele sundhedsvæsenet.

Grundforløbet foregår på SOSU Syd i Aabenraa.

Vi tilbyder

 • løn både på grundforløb 2 og hovedforløbet og der er mulighed for at søge voksenlærlingeløn eller voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne
 • en erhvervsuddannelse, som indeholder både oplæring og teori
 • teoriundervisning på SOSU Syd i Aabenraa
 • oplæringssteder i hele Tønder Kommune
 • vejledning i oplæring ved uddannede vejledere
 • samarbejde med SOSU Syd omkring dit uddannelsesforløb
 • mulighed for udenlandsophold på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent
 • mulighed for at søge digitech linje på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent, hvor der foruden social- og sundhedsassistent mål også er fokus på de digitale kompetencer.

Vi forventer, at du

 • vil engagere dig i din uddannelse og udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
 • har interesse i at bidrage til livskvalitet for mennesker, der har brug for professionel hjælp i form af praktisk hjælp, personlig pleje, behandling og rehabilitering
 • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig
 • er empatisk og tillidsvækkende
 • er indstillet på at overholde arbejdsmarkedets regler og krav, og er villig til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Hovedforløbet til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent

For at blive optaget på hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelserne skal du opfylde

 • bestået grundforløb 2 på social- og sundhedslinjen
 • bestået dansk på D-niveau
 • bestået naturfag på E-niveau
 • erhvervet kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau
 • erhvervet kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse,

Hovedforløbet som social- og sundhedshjælper varer et år og to måneder og hovedforløbet som social- og sundhedsassistent varer to år og ni en halv måneder.

 • Begge hovedforløb starter efter grundforløb 2 i 2025.
 • Du kan se en beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU Syd’s hjemmeside.
 • RKV vil vise om du er berettiget til merit på uddannelserne. Dette afhænger af, om du har erfaring fra området forud for ansættelsen.
 • Hovedforløbet veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på SOSU Syd i Aabenraa, og oplæringsperioderne foregår i Tønder Kommune.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Du kan få voksenelevløn, hvis du har ét års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år, med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit, for at det tæller som et år (arbejde på mellem otte og 24 timer i gennemsnit om ugen tæller som 50 procent af tiden).

Du kan også undersøge på Jobcenteret, om du kan være berettiget til voksenlærlingeløn.

Ansøgning

Du søger denne stilling ved at udfylde et elektronisk spørgeskema. Det er vigtigt, at du ved ansøgningen vedlægger CV, eksamensbeviser, straffeattest og andet relevant dokumentation.

 

ANSØG HER

Du skal minimum medsende dokumentation for

 • dansk og matematik fra 9. klasse (svarende til G-niveau) eller fra andre højere uddannelser
 • RKV fra SOSU Syd i Aabenraa eller anden SOSU skole
 • opholds- og arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land uden for EU/Schengen
 • anbefalinger og evt. navne, hvor vi kan trække referencer
 • dokumentation for erhvervserfaring, hvis du søger om voksenelevløn.

For at komme i gang med uddannelsen, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV) på SOSU Syd. Du skal søge optagelse på grundforløb 2 via www.optagelse.dk og indgå en uddannelsesaftale med Tønder Kommune.

Ansøgninger bliver behandlet løbende, og vi gennemfører løbende ansættelsessamtaler, men senest i uge 36/2024.

Ansøgningsfristen er den 30. august 2024 og du kan senest forvente svar på din ansøgning i uge 37/2024.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorer

Du søger ved at sende sende dokumentation og udfylde skemaet via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøg via linket: ANSØG HER
Opslaget slettes: 30/08/2024

Kontaktoplysninger

Tønder kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
www.toender.dk
Uddannelseskonsulent
Sonja S. Warberg
Tlf. 74 92 94 34
E-mail: sosw@toender.dk